PROGRAM : FIRE EVACUATION DRILLS AND PLANNING

Fire Evacuation Drills and Planning

“Dapat mempelajari cara-cara penggunaan pemadam api dengan dan trainer menyampaikan maklumat dengan tepat dan senang untuk difahami.”